1. dec, 2021

Samenvatting deel 1 en 2 van kweek 2022

1 december 2021. Zoals ik al zei; Door er andere vogels bij in te kweken wordt het koppelen er niet makkelijker op. Heb al wel 3 a 4 keer de koppels veranderd. 
Wekelijks zal ik straks laten weten hoe het de kweek vergaat. Ben jammer genoeg nog niet zover dat ik al lijnenteelt kan toepassen.